Back to top

Adatkezelési szabályzat

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően PD BOL MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 16-18. adószám: 27892208-2-07) az alábbi tájékoztatást nyújta az általa üzemeltetett Padbol Hungary weboldallal (továbbiakban: weboldal) kapcsolatosan folytatott adatkezelésről.

Tartalom:

I. Az Adatkezelési tájékoztató célja, általános adatkezelési alapelvek
II. Az Adatkezelő adatai
III. Az érintettek köre
IV. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama tevékenységenként
V. A kezelt adatok köre
VI. Hozzájárulás az adatkezeléshez
VII. Sütik, közösségi média, Google Analytics
VIII. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye
IX. Az érintett jogai, jogérvényesítés
X. Egyéb rendelkezések

I. Az Adatkezelési tájékoztató célja, általános adatkezelési alapelvek:

PD BOL MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 16-18. adószám: 27892208-2-07) – Adatkezelő - a Padbol Hungary weboldalán és online foglalási rendszerében történő online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a megrendelő felhasználók személyes adatait, kizárólag a pályafoglalások céljából.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a megrendelőknek a weboldalon és az online foglalási rendszerben kezelt személyes adatait. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az
adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Az adatkezelési hozzájárulásokat évente felülvizsgáljuk a jogszabályoknak való megfelelés érdekében.
A megrendelő a weboldal és az online foglalási rendszer használatával akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az online foglalási rendszerben nem vásárolhat, hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így a megrendelő szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért a megrendelő tartozik felelősséggel.

II. Az Adatkezelő adatai:

PD BOL MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 16-18.

Adószám: 27892208-2-07
Bankszámla: Erste Bank 11600006-00000000-43823244
Telephely: 1106 Budapest, BOK sporttelep Fehér út 9-11
Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 16-18.
Telefon: +36 20405 4499

Elektronikus levelezési cím: info@padbol.hu

III. Az érintettek köre:

A Padbol Hungary weboldalon található online foglalási rendszerben pályát foglaló, valamint egyéb, pályafoglaláshoz kapcsolatos témában érdeklődő (ajándékutalvány, csapatépítő, pályaalapítás) személyek.

IV. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama tevékenységenként:

Az adatgyűjtés, - kezelés célja a pályafoglalások feldolgozása, teljesítése és számlázás, valamint az összes ezzel kapcsolatos kommunikáció (e-mail, telefon, posta, elállási nyilatkozat kezelése stb.). Ezen belül különösen:

 • a foglalás feldolgozása
  • az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
  • az adatkezelés célja: a szerződés teljesítése
  • az adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéséig terjed
 • a rendeléssel kapcsolatos e-mail kommunikáció során kezelt adatok
  • az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
  • az adatkezelés célja: Adatkezelő információs e-mail útján tájékoztatja a megrendelőt, pl. foglalás visszaigazolásáról, megrendelés állapotokról,
  • az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e célból felvett személyes adatokat, amíg az e-mail útján az érintettet tájékoztatni kívánja
 • a számla kiállítása
  • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)
  • az adatkezelés célja: az adatkezelés a megrendelést tartalmazó számla kiállítása és a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik
  • az adatkezelés időtartama: számviteli törvényben meghatározott határidőig
 • hozzájárulással kapcsolatos adatok kezelése
  • az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
  • az adatkezelés célja: a megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja az önkéntes hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében
  • az adatkezelés időtartama: a hozzájárulást követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig)

V. A kezelt adatok köre:

A weboldalon az online foglalási rendszerben történő foglaláshoz nem szükséges regisztráció.
A megrendelések sikeres teljesítéséhez, jelen Tájékoztató III. pontjában írt tevékenységek elvégzéséhez szükséges adatok:
Név, Elérhetőség (telefon, email), Számlázási cím (irányítószám, település, utca név, házszám, emelet, ajtó)

VI. Hozzájárulás az adatkezeléshez:

A megrendelő foglalásával, adatai megadásával kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az Adatkezelő tájékoztatja a megrendelőt, hogy a webáruház funkciói, a megrendelések nyilvántartása és teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha a megrendelő az adatait az Adatkezelő részére megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul.

VII. Sütik, közösségi média, Google Analytics

- Weboldalunk ún. sütiket használ. A sütik kis méretű fájlok, melyek a böngészéshez használt készülékekkel (pl. számítógép, okostelefon) kapcsolatos sajátos információk tárolására szolgálnak. A sütikben foglalt információk hirdetési és statisztikai célokra, valamint arra használatosak, hogy weboldalunkat az egyéni igényeknek megfelelően alakítsuk. A sütik beállítását böngészőjében megváltoztathatja. Amennyiben a beállítások változatlanul maradnak, akkor a sütik a készüléken mentésre kerülnek. A sütik beállításainak megváltoztatása korlátozhatja a weboldal funkcionalitását.

- Facebook kapcsolat: oldalunk Facebook kapcsolatot tartalmaz (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Ezt a kapcsolatot a Facebook logó jelzi. Rákattintva azonnal Facebook profilunkra léphet. Ekkor a Facebook azonnal tudja, hogy oldalunkat az Ön IP címéről kereste fel. Ha olyankor látogat el oldalunkra, amikor be van jelentkezve Facebook profiljába, akkor a Facebook feljegyzi a látogatását. Ha nincs is bejelentkezve, a Facebook akkor is megszerzi az IP címmel kapcsolatos információt.
A Facebookkal kapcsolatos Adatvédelmi nyilatkozat közvetlenül a Facebooktól tájékozódjon, vagy ellenőrizze a Facebook Adatvédelmi nyilatkozatát a https://www.facebook.com/about/privacy/ linken.

- Instagram kapcsolat: weboldalunkon az Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram”) közösségi háló pluginjait is használjuk. Az Instagram plugint az oldalunkon található „Instagram” gomb jelzi.
Ha az Instagram fiókjába bejelentkezve rákattint az „Instagram” gombra, oldalaink tartalmát belinkelheti az Instagram profiljához. További információ az Instagram adatvédelmi nyilatkozatában található: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

- A Google Analytics adatvédelmi politikája: Oldalunk a Google Ind. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountai View, CA 94043 USA”) web szolgáltatás elemző mechanizmusát használja. Google Analytics, Google Dupla kattintás és Google Tag Manager. Google Analytics, Google Dupla kattintás és Google Tag Manager sütiket használ a weboldal használatának elemzésére. A sütik által gyűjtött információk a Google szerverre kerülnek, ott archíválódnak.
Ha a weboldal használatakor aktiválja az IP anonimizálást, akkor felhasználói IP címét a Google rövidíti. Vonatkozik ez az Európai Unió tagállamokra és az Európai Gazdasági Térség Megállapodásában felsorolt más országokra. Az USA Google szerverére csak speciális esetekben jut el a teljes IP cím, ahol azután rövidítésre kerül. Ennélfogva weboldalunkon aktív az IP cím anonimizálás. A weboldal működtetőjének kérésére Google a begyűjtött információt a weboldal használatának elemzésére használja és beszámolókat készít a weboldal használatáról és az Internet használattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokról. A Felhasználói böngésző által közölt IP cím a Google Analitikában nem együtt kerül tárolásra a többi Google adattal.

VIII. Az érintett jogai, jogérvényesítés:

- A megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását, adatkezelés korlátozását.

- Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
- Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
- Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
- Ha a megrendelő korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában az általa megadott érvényes adatok csatolásra kerültek. A megrendelő a megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
- Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a kérelmező kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
- Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Ha kérelem esetén a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat panaszával az alábbi elérhetőségek egyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

X. Egyéb rendelkezések:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
Törvényben meghatározott hatóságok (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság stb.), valamint jogszabály felhatalmazása alapján más szerveknek történő tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Amennyiben az igénylő hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot
csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Jelen tájékoztató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
- 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);